Òrgans de govern

  • Consell General
  • President: Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
  • VicePresident 1er: Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
  • VicePresident 2n: Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
  • Gerent: Sr. Xavier Escribà i Vivó
  • Secretària delegada: Sra. Beatriz Espinàs Vijande
  • Comissió permanent