Història

La Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació d'Emissores Municipals de Catalunya (EMUC) van constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL) el 19 de setembre de 1994. L'Ajuntament de Barcelona s'hi va adherir amb posterioritat.

El 23 de setembre de 1994, el CCL va constituir l'Agència de Comunicació Local (ACL) per a la gestió dels serveis de promoció i d'activitats en l'àmbit de la comunicació local.

Els ajuntaments titulars d'una emissora de ràdio municipal amb modulació de freqüència i gestionada d'acord amb el que disposa la llei 11/1991 d'organització i control de les emissores municipals i la Llei 22/05 de 29 de desembre de Comunicació Audiovisual de Catalunya, van formalitzar un conveni amb l'ACL. A través d'aquest acord, l'ACL es feia responsable de la creació d'una programació radiofònica, que va començar les seves emissions l'abril de 1995.

A finals de 1997, el CCL va iniciar un procés d'integració dels ajuntaments que tenien conveni amb l'ACL i que participaven de la seva programació. Aquesta mesura va millorar jurídicament l'organització del Consorci i la prestació de serveis a les emissores municipals. Això també va permetre als ajuntaments participar en la presa de decisions del CCL.

Actualment, el Consorci de Comunicació Local integra més d'un de cent quaranta ajuntaments.

Actualment els serveis que presta el CCL es presten sota la marca La Xarxa, una plataforma de continguts radiofònics i serveis adreçats al conjunt