Comissió permanent

Diputació de Barcelona

Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras

Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom

Il·lm.Sr. Joan Carles García Cañizares

Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas

Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern

Sr. Francesc Pena i Carbó

Sr. Marc Rius Piniés

Sra. Eulàlia Ferrando Serra

 

Ajuntament de Barcelona

Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello

Sr. Marc Puig Guàrdia

 

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Il·lm. Sr. Antonio Poveda Zapata

Sr. Enric Giner Rodríguez

 

Per la resta d’ajuntaments integrants del Consorci

Il·lm. Sr. Josep Mª Roigé Rafel

Il·lm. Sr. Juli Gendrau i Farguell

Sr. Laura Pagespetit Zamora

Sr. Domingo Tomàs Audí